Ochrana osobních údajů

Jsme rádi, že jste naše stránky navštívili a děkujeme za Váš zájem o námi nabízený sortiment. Ochrana Vašeho soukromí při využívání naší webové nabídky je pro nás důležitá. Proto se, prosím, seznamte s následujícím prohlášením.

Tato webová stránka je provozována společností Bego s.r.o., Oslavanská 99, 66491 Ivančice a je hostována na serveru firmy Bego s.r.o. Tento server je hostován v ČR.

1

Naše webové stránky můžete navštívit, aniž bychom o Vás zaznamenávali osobní data. Tato získáváme pouze, pokud dojde k uzavření kupní smlouvy nebo pokud nás budete osobně kontaktovat. Základní data získáváme bez Vašeho vysloveného souhlasu, protože jsou nezbytná ke zpracování kupní smlouvy (přijetí objednávky, fakturaci objednávky, doručení zboží a vedení účetnictví) nebo k vyřízení Vašeho dotazu či zpracování Vaší reklamace. Pokud jste fyzická osoba, jedná se o jméno, příjmení, dodací/fakturační adresu, e-mail a telefon. Jste-li podnikatelský subjekt, jedná se o jméno firmy, adresu dodací/fakturační, IČ, DIČ, e-mail a telefon. Tato data jsou poté uchovávána v souladu s GDPR (viz níže) a platnými obchodními a účetními zákony v bezpečné databázi a na zabezpečeném místě a po uplynutí povinné zákonné lhůty (10 let) jsou smazána nebo fyzicky zlikvidována. Pro jiné účely Vaše osobní data nepoužíváme. Osobní údaje zpracováváme v elektronické nebo tištěné podobě a to jak manuálně, tak automatickými prostředky.

2

Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 16 let.

3

Nezbytně nutné osobní údaje poskytujeme v rámci vyřízení kupní smlouvy samozřejmě i přepravní společnosti GLS (General Logistics Systems Czech Republic s.r.o., IČ: 26087961). Jedná se o informace, které slouží výhradně ke koordinaci doručení Vaší zásilky: jméno, příjmení, dodací adresa, telefon, mail, v případě dobírky dobírková částka.

4

Umožňujeme platbu na dobírku (částku vybírá přepravní společnost GLS) nebo platbu předem. Vaše bankovní údaje zpracovává Bego s.r.o. pouze v případě, že odstoupíte od kupní smlouvy a sice v rozsahu nezbytně nutném a po dobu nezbytně nutnou pro provedení a prokázání peněžní transakce. Tyto osobní údaje jsou potřebné pro vrácení částky bezhotovostním převodem a jedná se tak o zpracování bez Vašeho vysloveného souhlasu.

5

Zpřístupněny budou Vaše údaje také osobám, které jsou k tomu oprávněny ze zákona.

6

Pro určité funkce na našich stránkách je nezbytné využívat tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou Vaším prohlížečem ukládány na Vašem počítači. Cookies umožňují našim systémům rozpoznat Váš prohlížeč a např. Vám naši reklamu na speciální akce ukazovat jen omezeně. Cookies nám umožňují optimálně přizpůsobit naši internetovou nabídku Vašim potřebám.

Na několika místech používáme tzv. session cookies. Ty jsou po ukončení Vaší návštěvy automaticky smazány. Používáme pouze cookies, které jsou nezbytně nutné pro technicky správné fungování e-shopu (např. že se produkty vložené do košíku zobrazí skutečně Vám a ne někomu jinému). Nepoužíváme žádné sledovací cookies, které by sloužily k marketingovým a jiným analýzám.

7

Na našich stránkách ze zásady nejsou instalovány žádné grafiky web bug, které by sledovaly jaké stránky navštěvujete, kdy je navštěvujete, z jakého regionu jste apod. a nejsou nainstalovány ani žádné sociální pluginy. To znamená, že sítě Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Youtube atd. z našich stránek nemohou získat žádné informace k Vaší osobě. Nevyužíváme ani služby Google Analytics nebo Google Adwords.

8

Máte právo na informace o Vašich soukromých datech. Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, právo svůj souhlas odvolat, právo své osobní údaje opravit či doplnit, právo požadovat omezení zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování, právo požadovat přenesení údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo být informován o porušení bezpečnosti, právo na výmaz osobních údajů.

Pokud budete mít dotazy, přání, stížnosti nebo budete chtít uplatnit výše uvedená práva, kontaktujte nás poštou na adresu sídla Bego s.r.o., Oslavanská 99, 66491 Ivančice nebo e-mailem na info@montebu.cz.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu a o vyřízení Vás budeme informovat e-mailem. Mimo výše uvedená práva máte právo se v případě porušení povinností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9

Ochraně a zabezpečení Vašich osobních údajů věnujeme velkou pozornost. Za pomoci technologií a organizačních postupů Vaše data chráníme před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Přístup k nim má výhradně Správce (Bego s.r.o.) a smluvní partneři (přepravní společnost, společnost poskytující účetní služby, společnost poskytující internetové služby).

10

Vaše osobní údaje nikdy neposkytujeme do jiných zemí EU, ani do zemí mimo EU, ani jiným mezinárodním organizacím.

11

Naše ustanovení týkající se ochrany údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (GDPR), ve znění pozdějších dodatků a předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

12

Správce osobních údajů podle tohoto prohlášení o ochraně soukromí je:

společnost Bego s.r.o. se sídlem Oslavanská 99, 664 91 Ivančice, IČ 27751741, DIČ CZ27751741 zapsaná u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou C 56608.

Telefon: 511 141 262, e-mail: info@montebu.cz.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 1. 5. 2018.